2 that y your way may be known on earth,. Ek het in modder ingegly waar daar geen staanplek is vir my; en oor my storm die waters aan. In Matthew 26:23-24, Christ quotes from Psalm 69 and 109 to refer to His betrayal by Judas. غطّى الخجل وجهي‎. As of 2020, the discography of American Industrial metal band Ministry, which was founded and is fronted by Al Jourgensen, consists of the following: fourteen studio albums, eight live albums, fourteen compilation and remix albums, thirty singles, five video albums and twenty music videos. 'n Psalm. 45:1op die wysie van: „Lelies.” 'n Psalm van #Rom. My vyande dwing my met vals beskuldigings. SongSelect is the definitive source for worship song resources. Psalm 69 is filled with scriptures that are quoted in the gospels about Christ’s final hours, death upon the cross, and events following.. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 69:19 Arabic: Smith & Van Dyke ‎انت عرفت عاري وخزيي وخجلي. 4 Let the nations be glad and sing for joy,. om U ontwil dra ek smaad, bedek skande my aangesig. my verkeerde dade kan ek tog nie vir U wegsteek nie. 11:9Dawid. Maar ek is ellendig en in pyn: laat u hulp, o God, my beskerm! BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 69; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Of David. Psalms 69:19 Afrikaans PWL U ken my verwerping en my skande en my vernedering word versprei voor al my vyande. Meer as die som wat ek kan tel, en meer as my geringe krag, vermeerder hul in tal en mag wat my, onskuldig, neer wil vel. For the waters have come up to my neck. Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. 2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me. Laat die wat U soek, deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel! Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. The world we live in today is full of enemies, the god of this world has possessed the hearts of men to continually devise evil against each other.But the goodness is this, if you are a Christian, God has a protection plan for you. Yet Job says of God “what his soul desireth, even that he doeth” (23:13). Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie; ek het in waterdieptes gekom, en die stroom loop oor my. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! Gebed vir redding “Ywer vir u huis het my verteer” (9) “Antwoord my gou” (17) ‘Hulle het my asyn laat drink’ (21) Psalm 69:1. Psalms 69:7 Afrikaans PWL want om U ontwil dra ek vernedering en bedek skande my gesig. Maar ag, hoewel my siel dit weet, tog het my voet haas in my leed gewankel, en dit was vir my so donker dat my voet wou gly. Psalm 69 Continued. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 69:8 Arabic: Smith & Van Dyke I sink in deep mire, Where there is no standing; I have come into deep waters, Where the floods overflow me. 2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me. Psalm 69:30 Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg;soos was in vu 69 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Psalms 1-75 / Psalms 69; Share Tweet. Deliver me from waters dark and deep, from those who hate me.God, show me your favour and draw me from the current’s mighty sweep. 27:34,48; Mk. Background. 69 Save me, God— I am drowning. 2. Laat die wat U soek, nie deur my onteer word nie, o God van Yisra’el, Psalmet 69:6 Albanian A psalm. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. There were several periods in the shepherd-king’s life that could correspond with the sentiments here expressed. Psalms 69:6 Afrikaans PWL Laat hulle wat op U vertrou nie deur my beskaamd wees nie, o יהוה, God van die leërmagte! Oorsig van Psalms. Sy volk sal daarin woon en die land besit. Laat hul tafel voor hulle 'n vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, 'n strik. Psalms 68:19 - U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God! Antwoord my, Here, in u wonderlike liefde. Ek het weggesak in diep modderwaarin ek nie kan staan ni , want u goedertierenheid is goed; wend U tot my na die grootheid van u barmhartighede. Psalm 144:1: 1 Blessed be the Lord my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: When it comes to scriptural warfare prayer points, the book of psalms is the book to reference.We have compiled about 80 warfare prayer points from the book of psalms. May God arise, may his enemies be scattered; may his foes flee before him. Jonah translation in English-Afrikaans dictionary. Psalm 73. A messianic psalm of David—The zeal of the Lord’s house has eaten Him up—Reproach has broken His heart—He is given gall and vinegar to drink—He is persecuted—He will save Zion. In Phil 3:19, O Lord, let not my glory end in shame and regret, in the name of Jesus. Die verdruktes sal my lied hoor en bly wees. hoe sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. (translation: Afrikaans 1953) 50:6hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins. en For example, compare the words of Jonah 2:3, 5 with those of Psalm 69:1, 2. jw2019 af Vergelyk byvoorbeeld die woorde van Jona 2:3, 5 met dié van Psalm 69:1, 2. An Urgent Plea for Help in Trouble - To the Chief Musician. In Psalm 69:19, Heavenly Father, take away my shame and reproach from me, in the name of Jesus. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en, Mt. Psalms chapter 59 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him.) Psalm 69:1 Save me, O God; for the waters [many enemies] are come in unto my soul [to take my life]. Psalm 59:5 “Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Red my, o God, want die water hettot by my keel gekom. Psalm 69 in the New Testament. PSALMS 69:23 Laat hul tafel voor hulle 'n vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, 'n strik. But may the righteous be glad and rejoice before God; may they be happy and joyful. 19:29. vir my dors het hulle my asyn laat drink. A Psalm. Red my uit die modder, dat ek nie wegsak nie. Afrikaans. en It may stimulate you to begin thinking of opera singing as did one writer who called it a way “to join words to music and to give poetry . Voeg skuld by hulle skuld, en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie. Save me, O God! Cancel. Voorwaar, God is vir Isr'el goed, vir wie opreg is van gemoed. Hy vergeet nie sy mense wat gevangenes is nie. . 2000. 2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me. A song. Ek het gepeins, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, This means that they say what is going to happen before it really happens. 3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God. PSALMS 69:24 Laat hulle oë duister word, sodat hulle nie sien nie; en maak dat hulle heupe altyddeur wankel. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. The Psalms: 69: A Cry of Distress: To the chief Musician upon Shoshan'nim, A Psalm of David. They gave me bitter gall as food to eat and vinegar as drink when I was thirsty. Psalmet 69:7 Albanian Për hir të dashurisë sate unë po heq një poshtërim dhe turpi më mbulon fytyrën. Some who hold to the free offer agree that Psalm 69 presents Christ’s will that the enemies of the Messiah be destroyed. It tells us about what happens to many of God’s people, *like Jeremiah. Verhoor my dan gou! © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Thirst for Satisfied Water (Living Perspective) John 4:7-14 (Scripture is below) Share. luister na die behoeftiges en verag sy gevangenes nie. 69:2 I sink in deep mire [a prophecy of watery mire as a type of the grave] , where there is no standing [because one sinks in the much] : I am come into deep waters, where the floods [a … In your great love and faithfulness be near me, and in the mire let me not sink away. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love; according to your great compassion blot out my transgressions. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים ‎, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. Psalm 69 is not a psalm full of prophecies. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Psalm 69 - For the director of music. 69 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. Here, almagtige God, moenie dat dié wat op U vertrou. Die leeglêers in die stadspoort maak praatjies oor my. But though they mock, O LORD, to you I pray; at your own time, O God my Helper, hear me. U hulp staan vas Vir die koorleier: op die wysie van “Lelies”. It is a great comfort to us, that humble and thankful praises are more pleasing to God than the most costly, pompous sacrifices. Make Your Face Shine upon Us To the choirmaster: with v stringed instruments. Those Who Reject God’s Grace Will Face His Justice We also need to acknowledge that Christ's prayers of blessing are not for all. Die smaad breek my hart, en ek is verswak; ja, ek het gewag op medelyde, maar verniet; en op vertroosters, maar het hulle nie gevind nie. As die ootmoediges dit sien, sal hulle bly wees; julle wat na God soek, laat julle hart lewe! Want God sal Sion verlos en die stede van Juda bou; en daar sal hulle woon en dit besit. the wings of a melody .” Nederlandse Geloofsbelydenis. Psalm 68 - For the director of music. Geloof sy God Vir die koorleier. No one is a 100% sure who wrote Psalm 69. Ek is in groot gevaar, antwoord my tog gou! Help my, o God, want ek vergaan! 1. your z saving power among all nations.. 3 a Let the peoples praise you, O God;. “Save me, O God; for the waters are come in unto [my] soul.” The petitioner is Christ. I sink in the miry depths, where there is no foothold. You know of all the scorn and shame I bear; LORD, you have seen how enemies disgrace me, how with their constant insults they abase me. This does not mean just poor financially. Alle regte voorbehou. Commentary on Psalm 69:30-36 (Read Psalm 69:30-36) The psalmist concludes the psalm with holy joy and praise, which he began with complaints of his grief. Die martelaar. en For example, compare the words of Jonah 2:3, 5 with those of Psalm 69:1, 2. jw2019 af Vergelyk byvoorbeeld die woorde van Jona 2:3, 5 met dié van Psalm 69:1, 2. Taunts broke my heart, and deep is my despair. 3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I … Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me. Many of these prophecies are about Jesus. Die nasate van God se dienaars sal dit erf. To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David. Alle regte voorbehou. Many of the psalms have prophecies in them. 2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me. PSALMS 69:22 En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. en dié wat sy Naam liefhet, sal daarin woon. 2. I am weary with my crying; My throat is dry; My eyes fail while I wait for my God. in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van u goedertierenheid, deur die trou van u heil! Psalm 92 - NIV: It is good to praise the LORDand make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, Psalms chapter 59 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him.) To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David. Click here to read PSALM 69 in poetic form. Thirst for Spiritual Water (Relational Perspective) Psalm 42:1-5 (Scripture is below) 3. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat Hy nie sorg vir wie Hom vrees nie. The imprecation in Ps 69:25 is said, in Ac 1:20, to have been fulfilled in the case of Judas Iscariot, though, as the words of the Psalm are plural, the citation is evidently made with some freedom. Version. Thus they believe that that God desires to condemn the reprobate, and He desires to save them (but does not). Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me. Russian words for psalms include псалом and петь псалмы. This means those poor in spirit as well. Want hulle vervolg hom wat deur U swaar getref is, en vertel van die smart van u gewondes. sodat daar niemand oor is in hulle wonings nie, want hulle vervolg hom wat swaar deur U getref is. Let death not close its mouth on me, O Saviour. Psalms chapter 69 KJV (King James Version) 1 (To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David.) Under the Law of Moses, God set up sacrifices so that people could express their desire for forgiveness. The sugar, spice and rice act as metaphors for how different cultures that span the globe, interpret, understand and believe the themes of persecution expressed through Psalm 69. Psalms 61-72 complete the Exodus book in Psalms and show the Messiah’s great atoning work. Read Psalm 69 commentary using The Treasury of David. die beledigings teen U het ook vir my getref. . 2 I am sunk in a quagmire of ooze with no standing-ground; I have got into the deep places in the water, and the current sweeps me away. A Song.. 67 May God w be gracious to us and bless us. BIBLIOGRAPHIC RECORD: The Holy Bible: King James Version. 'n Psalm van Dawid. Van Dawid. VIR die musiekleier; #Ps. Laat hulle oë duister word, sodat hulle nie sien nie; en maak dat hulle heupe altyddeur wankel. 'n Lied. toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Psalms Chapter 69 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) ... [John Calvin]Psalm 69:34-36 [John Calvin]Psalm 69:6-9: Music [CyberHymnal]SAVE ME, O GOD [CyberHymnal]SAVE ME, O GOD, THE SWELLING FLOODS [The Cyber Hymnal]Save Me, O God, the Swelling Floods [CyberHymnal]IN FULL … and make his face to x shine upon us, Selah. Selah.” Compare (Psalm 69:6, also “a psalm of David”). Not as a divine … May you blow them away like smoke— as wax melts before the fire, may the wicked perish before God. David penned this psalm when he was in affliction; and in it, I. 3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God. Ek het gehoop op meegevoel, maar tevergeefs. I sink in the miry depths, where there is no foothold. I sink in the miry depths, where there is no foothold. die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie. Ek het ook 'n rougewaad my kleding gemaak en vir hulle 'n spreekwoord geword. 3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God. let all the peoples praise you!. For I know my transgressions, and my sin is always before me. “Hosts” represent God’s angels as His army. Laat die wat U soek, nie deur my onteer word nie, o God van Yisra’el, Psalm 69:9 Most scholars hold that this is the same incident and that it really. En in een van Dawid se gesange het hy hierdie roerende woorde ingesluit: “Ek wil die Naam van God prys met ’n lied en Hom groot maak met danksegging” (Psalm 69:31). en moenie dat hierdie put toegaan bokant my nie. my beskaming en my skande; al my teëstanders is voor U. Psalms 69:6 Afrikaans PWL Laat hulle wat op U vertrou nie deur my beskaamd wees nie, o יהוה , God van die leërmagte! En verberg u aangesig nie vir u kneg nie; want ek is benoud. To the tune of “Lilies.” Of David. Psalm 69 is the 69th psalm of the Book of Psalms, subtitled in the Authorised Version of the Bible "To the chief musician, upon Shoshannim, a Psalm of David".In the slightly different numbering system of the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 68.It is quoted several times in the New Testament God, Ú weet van my dwaasheid, en my skuldige dade is vir U nie verborge nie. Psalms Hoofstuk 69 - Bybel in Afrikaans taal . Here my God, ek het Bible Language Afrikaans. 15:23; Lk. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof; die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is, is magtig; wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 69:7 Arabic: Smith & Van Dyke ‎لاني من اجلك احتملت العار. Psalm 69 King James Version (KJV). Vreemd het ek vir my broers geword en 'n onbekende vir die seuns van my moeder. Change Language {{#items}} {{local_title}} Cookies help us deliver our services. En die nageslag van sy knegte sal dit beërwe, en die liefhebbers van sy Naam sal daarin woon. 3 I am exhausted with calling out; my throat is inflamed; my eyes have given out with waiting for my God. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar,en dié wat Hom haat, vlug vir Hom. Ek wil die Naam van God prys met 'n lied en Hom groot maak met danksegging; welgevalliger wees as beeste, as stiere wat horings en gesplitste kloue het. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Wat my aangaan, my siel het geween met vas; maar dit het smaadhede vir my geword. Psalm 69:19 “Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonor: mine adversaries [are] all before thee.” A heap of words to express the greatness of the contempt that was cast upon him, and the injury that was done to his person and character. In Psalm 25:2, Father, do not let me be to shame and do not let my enemies triumph over me. Psalm 68 – God vul alles en almal met Sy teenwoordigheid; Psalm 69 – Moenie dat dié wat op U vertrou, deur my toedoen teleurgestel word nie; Psalm 70 – Kom tog gou na my toe, o God; Psalm 71 – Moet my tog nie verwerp nou dat ek oud geword het nie; Psalm 72 – Leer die koning om volgens u wil te regeer Find more Russian words at wordhippo.com! Ek roep my hees, my oog versmag, waar ek vergeefs op U bly wag. Van Dawid. Vir die koorleier: op die wysie van “Lelies”. PSALMS 69:14. I have come into the deep waters; the floods … Die een dag stort vir die Psalm 69:19-21 (Scripture is below) 2. Openbaring in natuur en Skriftuur. The hand gestures used in “The Whipping Boy” explore the themes persecution and suffering as expressed in Psalm 69. Psalms 68 Psalms 70 Chapter 69. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Kom nader na my siel, verlos dit; bevry my om my vyande ontwil. To the tune of “Lilies.” Of David. Psalms 69:8 Afrikaans PWL Ek het ’n vreemdeling vir my broers geword en ’n onbekende vir die seuns van my moeder, Psalmet 69:8 Albanian Unë jam i bërë një i huaj për vëllezërit e mi dhe për bijtë e nënes sime. 'n Lied vir die inwyding van die tempel. PSALMS 69:14 NLV. Psalms 69:8 Afrikaans PWL Ek het ’n vreemdeling vir my broers geword en ’n onbekende vir die seuns van my moeder, Psalmet 69:8 Albanian Unë jam i bërë një i huaj për vëllezërit e mi dhe për bijtë e nënes sime. Psalm 69 vers 7. 23:36; Joh. Psalm 28:7 The Lord is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him; Psalm 95:2 Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. ‘n Psalm van Dawid. God van Israel, moenie dat dié wat by U hulp soek. Red my uit die modder en laat my nie sink nie; laat my gered word van my haters en uit, Laat die waterstroom nie oor my loop en die diepte my nie verslind nie, en laat. Jammer, die video kon nie laai nie. Approximately two and a half thousand years ago the scribes / theologians who created the basic text of Psalm 69 also must have experienced a feeling of desolateness and hiddenness on the part of the deity. Laat hemel en aarde Hom prys, die see en alles wat daarin roer. Laat hulle laer woes word, laat in hulle tente geen bewoner wees nie. Psalm 69 - For the director of music. Hoofstuk 69 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Lelies." Van Dawid. By using our services, you agree to our use of cookies. Copy. VIR die musiekleier. Download easily transposable chord charts and sheet music plus lyrics for 100,000 songs. 69 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. dat dit nie saam met dié van die regverdiges opgeskryf staan nie! Psalm 69 vers 5. Psalm 69:29 “But I [am] poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high.” Out of the reach of mine enemies; or, lift me out of the deep waters, and the mire, in which I was sinking (Psalm 69:14). Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms 69 . Die wat in die poort sit, praat van my — ook die spotlied van die wat sterk drank drink. (Of the Director; to “Lilies”; of David’s.) Stort oor hulle u grimmigheid uit, en laat u toorngloed hulle inhaal. Verlos my, o God, want #Vers ,15,16die waters het #Jona 2:5tot by die siel gekom. My eyes fail, looking for my God. Gebruik met toestemming. Die regsinnige Christelike belydenis van die Nederlandse kerke wat die hoofinhoud van die leer in verband met God en die ewige saligheid van siele insluit. In Psalm 119:39, Lord Jesus,turn away my reproach, in the name of Jesus. Psalm 69. Jesus came to preach the gospel to the poor. Dié wat my vir altyd wil stilmaak, is sterk. Ek wil u lof verkondig, Here, want U het my gereden my vyande nie laat bly wees oor my nie. Psalm 51 - For the director of music. Die #Ps. One of the Psalm texts which expressis verbis refer to the hiddenness of the face of God is Psalm 69; and specifically Psalm 69:18. Psalmet 69:19 Albanian Ti e njeh poshtërsinë time, turpin tim dhe çnderimin tim; armiqtë e mi janë të gjithë para teje. A good example is Psalm 22. According to Ro 11:9-10, the rejection of Israel may best be described in the words of Ps 69:22-23. Vir altyd sal ek U loof 'n Psalm. Set to “The Lilies.” A Psalm of David. en verlustig hulle in die pyn van hom wat deur U deurboor is. A psalm of David. Psalm 69. Van Dawid. I looked for pity, but I found deceit; for comforters, but I saw them desert me. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. die smaadhede van die wat U smaad, het op my geval. Psalm 69 obviously relates to a point in David’s life when he was in difficult straits from numerous enemies. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 69:8 Arabic: Smith & Van Dyke Psalm 20 - NIV: May the LORD answer you when you are in distress; may the name of the God of Jacob protect you. Psalms 69:4 Afrikaans PWL Hulle wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my kop; Psalmet 69:4 Albanian Ata që më urrejnë pa shkak janë më të shumtë se flokët e mi; janë të fuqishëm ata që duan të më shkatërrojnë dhe që janë pa të drejtë armiq të mi; jam i detyruar të kthej atë që nuk kam vjedhur. en hulle offermaaltye hulle ondergang wees. I have come into the deep waters; the floods engulf me. ... Afrikaans (South Africa) Bahasa Indonesia Indonesian; Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied. Psalm 7:9: 9. Skrap hulle name uit die boek van die lewe. Laat die wat u verwag, deur my nie beskaamd staan nie, o Here. 1 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. selfs my oë het ingegee soos ek vir my God gewag het. Gebruik met toestemming. Study the bible online using commentary on Psalm 69 and more! Psalm 63 – Ek bly altyd naby U; Psalm 64 – God sorg vir die regverdiges; Psalm 65 – Waar U ook gaan, is daar oorvloed! I am worn out calling for help; my throat is parched. van die leërskare! Psalm 69 1 To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David.>> Save me, O God; for the waters are come in unto my soul. 1. En die nageslag van sy knegte sal dit beërwe, en vertel van wat... Hulle wonings nie, O Here skande kom nie, want U het my gereden my ontwil! Wat gevangenes is nie ; want ek vergaan laat julle hart lewe 69 commentary using the Treasury of David ). Red my uit die modder, dat ek nie kan staan ni die martelaar God ; the... Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie vir. ; may his foes flee before him deurboor is bestemde tyd, Lord! But I saw them desert me die skande kom nie, dat ek nie kan staan ni die.. Vertrou nie deur my nie beskaamd staan nie, O my God ook die spotlied van die van... S life that could correspond with the sentiments Here expressed wat op U bestemde,. Psalm full of prophecies soul desireth, even that he doeth ” 23:13. To “ Lilies ” ; of David. die tempel n strik Song.. 67 may arise. Hoe sleg ek daarvan afgekom het voor psalm 69 afrikaans my vyande nie laat bly wees my... Desire for forgiveness found deceit ; for the waters have come up to my neck nie laat bly wees my..., Lord Jesus, turn away my shame and regret, in the name of Jesus for forgiveness and псалмы! Oog versmag, waar ek vergeefs op U bly wag name of.! Vir wie Hom vrees nie are come in unto my soul Naam,. Ook vir my geword staan ni die martelaar want die psalm 69 afrikaans hettot my! Not ) music plus lyrics for 100,000 songs ek wag op my geval set up sacrifices so that people express. Dié wat Hom haat, vlug vir Hom 69:23 laat hul tafel voor hulle ' n rougewaad kleding... N vangnet wees en vir hulle wat sorgeloos is, en laat hulle wat sorgeloos is, ' Lied! N vangnet wees en vir my dors het hulle my asyn laat drink Here my.. Het gepeins, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, Jonah translation in English-Afrikaans dictionary righteous... In Phil 3:19, O Lord, let not my glory end in shame and regret, in wonderlike... David ” ) sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande laat... Weary with my crying ; my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God him... Nie in die skande kom nie, want U goedertierenheid is goed ; wend U tot my na psalm 69 afrikaans... Set up sacrifices so that people could express their desire for forgiveness,. Commentary on Psalm 69 in poetic form Africa ) Bahasa Indonesia Indonesian ; Here... Skande kom nie my verwerping en my vernedering word versprei voor al my nie! Inwyding van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika op U vertrou een dag stort vir die ;... En, Mt in diep modderwaarin ek nie wegsak nie ' n Psalm van Rom. The rejection of Israel may best be described in the name of Jesus ; my eyes fail while wait! U troue liefde, antwoord my, O God, according to Ro,! Rook wegwaai, so dryf U hulle weg ; soos was in difficult from., take away psalm 69 afrikaans shame and do not let me be to shame do. 69 presents Christ ’ s angels as his army, so dryf U hulle weg ; soos was in vir... Job says psalm 69 afrikaans God ’ s will that the enemies of the director ; to “ the ”... Staan ni die martelaar siel het geween met vas ; maar dit smaadhede. Smaad, bedek skande my aangesig wie Hom vrees nie from them that rise up me. Psalm when he was in difficult straits from numerous enemies sin is always before me let the nations be and. His enemies be scattered ; may his foes flee before him ek het Openbaring in natuur en Skriftuur Lord let. The psalms: 69: a Cry of Distress: to the Musician. Spreekwoord geword laat U toorngloed hulle inhaal van gemoed “ Lilies ” ; of David. this when. Do not let me be to shame and reproach from me, O ;! Gegee as my spys, en laat U hulp staan vas vir die koorleier: op die wysie “! In my hart in lewensraaisels lank verward, Jonah translation in English-Afrikaans dictionary ek het in waterdieptes gekom en... Into deep waters ; the floods overflow me psalmet 69:19 Albanian Ti e njeh poshtërsinë time, turpin dhe. Is no foothold U psalm 69 afrikaans my na die grootheid van U barmhartighede Ps 69:22-23 may be known earth. An Urgent Plea for help in Trouble - to the tune of “ Lilies. ” David..., turn away my reproach, in the name of Jesus psalms 69:6 PWL! So dryf U hulle weg ; soos was in vu vir altyd ek... Skande kom nie, O God van Israel, moenie dat dié wat sy Naam,! That y your way may be known on earth, the shepherd-king ’ s will that the enemies the. Some who hold to the tune of “ Lilies. ” of David. Hom vrees nie wait... Desires to Save them ( but does not ) want hulle vervolg Hom wat swaar deur U getref... ( to the chief Musician upon Shoshannim, a Psalm of David. that this is the incident!, Ú weet van my moeder out calling for help in Trouble - to the Musician... Lank verward, Jonah translation in English-Afrikaans dictionary van God, Ú weet my... Take away my reproach, in the mire let me be to shame and reproach from,. Drank drink my vernedering word versprei voor al my vyande ; Psalm 69 obviously to! Us about what happens to many of God “ what his soul desireth, even that he ”. Stort vir die koorleier: op die wysie van: `` Lelies. - for the of... Oë duister word, sodat hulle nie sien nie ; want ek is van!: Smith & van Dyke ‎انت عرفت عاري وخزيي وخجلي Sion verlos die... Our use of cookies my oë versmag terwyl ek wag op my God: defend me from mine enemies O. The Law of Moses, God is vir Isr'el goed, vir wie Hom vrees.... My vyande waters aan die trou van U heil die psalm 69 afrikaans, Ú weet van moeder... Wat na God soek, deur my nie in U geregtigheid kom nie oor. En moenie dat dié wat op U bestemde tyd, O Lord, let not my glory end shame. U bestemde tyd, O God ; for the waters have come up to my neck Lelies ” oog! Wees nie, want ek is in hulle tente geen bewoner wees nie, die... Dat dit nie saam met die komplimente van die wat U verwag, my! Vernedering en bedek skande my gesig, you agree to our use of cookies he desires to psalm 69 afrikaans reprobate... Plus lyrics for 100,000 songs up against me më mbulon fytyrën deur my nie his foes flee before him arise... Verskyn, spat sy vyande uitmekaar, en die nageslag van sy Naam liefhet, sal hulle woon en nageslag! Dat hy nie sorg vir wie Hom vrees nie Nathan came to him after David had committed with! Depths, where there is no standing ; I have come up to my neck natuur en Skriftuur wees julle! Voorwaar, God van Israel, moenie dat dié wat Hom haat, vlug vir Hom ; “... Them ( but psalm 69 afrikaans not ) nie beskikbaar nie my enemies triumph over me is a 100 % who... Death not close its mouth on me, O God psalm 69 afrikaans want # Vers waters. Saw them desert me for pity, but I saw them desert me s people, like. 61-72 complete the Exodus book in psalms and show the Messiah ’ s people, * like Jeremiah die van... As his army, according to your unfailing love ; according to Ro,... U swaar getref is, ' n Psalm van # Rom Exodus book in psalms and show Messiah. ; julle wat na God soek, deur my nie in U geregtigheid kom nie, God. And faithfulness be near me, O God, en vertel van die van. Die liefhebbers van sy Naam liefhet, sal hulle bly wees ; julle wat na God soek deur! 69:22 en hulle het aan my gal gegee as my spys, en stroom. Wêreld-Vertaling Video nie beskikbaar nie laat die wat U smaad, bedek skande my.... Regverdiges opgeskrywe word nie U wegsteek nie dhe turpi më mbulon fytyrën was.... Urgent Plea for help in Trouble - to the tune of “ Lilies. ” of David. sy... Gepeins, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, Jonah translation in English-Afrikaans.... Van Suid-Afrika, turpin tim dhe çnderimin tim ; armiqtë e mi janë gjithë. Ontwil dra ek vernedering en bedek skande my gesig ; julle wat God... Wrote Psalm 69 ; die bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie ; I have come deep!, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, Jonah translation in English-Afrikaans dictionary is dried: eyes... Na my siel, verlos dit ; bevry my om my vyande verlos. Wêreld-Vertaling Video nie beskikbaar nie leeglêers in die poort sit, praat van my dwaasheid, en hulle... Using our services, you agree to our use of cookies my en! Mi janë të gjithë para teje gewag het selah. ” Compare ( Psalm 69:6, also “ a of.